Välkommen att bli medlem

Medlemsavgifter 2019:                                            

Senior 495 kr
Ungdom upp till 18 år 295 kr
Familj 645 kr
Introduktionsmedlem 395 kr
Utlandsmedlem 515 kr
Stödmedlem 250 kr

 

Allmänt om medlemskap
Alla medlemstyper, utom stödmedlemskap, omfattar en SIF-del (medlemskap i Svenska Islandshästförbundet) och en Vakur-del (medlemskap i Islandshästföreningen Vakur). Medlemskapet gäller per kalenderår oavsett när på året det löses. Alla typer av medlemskap berättigar till deltagande i av SIF och Vakur arrangerade aktiviteter.

TYPER AV MEDLEMSKAP:
Senior
Vuxen över 18 år. Tidningen Islandshästen ingår i medlemskapet.

Ungdom
Barn och ungdom t.o.m. det år man fyller 18 år. Tidningen Islandshästen ingår i medlemskapet.

Familj
Medlemskap för obegränsat antal familjemedlemmar som bor på samma adress. Tidningen Islandshästen ingår i medlemskapet.

Intro
Ny medlem, senior eller junior. Medlemskapet gäller ett år och medlem får inte ha varit medlem i någon lokalförening eller SIF de senaste tre åren. Tidningen Islandshästen ingår i medlemskapet.

Stöd
Stödmedlem med huvudmedlemskap i annan förening. Medlemskapet utgör bara en Vakur-del (medlemskap i SIF sker genom huvudmedlemskap).

—————-

Till dig som redan är medlem
För att få ta del av tidningen Islandshästen behöver vi ha din betalning senast vid januari månads utgång. Medlemstidningar skickas inte ut retroaktivt.
Om du vill bli medlem hos oss måste vi ha ditt personnummer och mailadress. Om du vet med dig att du inte lämnat dessa uppgifter uppmanar vi dig att maila dem till vår kassör.

Har du frågor om medlemsavgiften?
Vår kassör Ewa Aspebrant hjälper dig:
ewa.aspebrant@hotmail.com

Vill du synas i Vakurs färger?
Ta en titt på våra klubbkläder här.

GDPR
Arbetsbok för Islandshästföreningen Vakurs personuppgiftshantering
Integritetspolicy för Vakur
Islandshästföreningen Vakur registerförteckning

Godkännande av användning av personuppgifter