Föreningen

Vakur är en islandshästförening med ändamålet att utbilda och utveckla både ryttare och hästar i islandshästens gångarter, där mest vikt kommer att läggas vid tölt och flygande pass. En häst som är vakur är en häst som har förmågan att ridas i flygande pass.

Förutom att vi ordnar träningar, tävlingar och kurser åker vi på turridningsresor. Föreningen vill även engagera de många islandshästintresserade som inte har egen häst.

Vi är ett härligt gäng medlemmar och välkomnar varmt fler. Vi har vårt geografiska säte på Stall Lysegården utanför Kungälv i Bohuslän.

Föreningens mål är att:
• Arrangera gångartskurser med kända tränare.
• Arrangera speciella kurser med inriktning på flygande pass.
• Arrangera gångartstävlingar.
• Satsa på ”show” genom uppvisningar.
• Anordna ridresor.