Styrelse & kontakt

Ordförande
Eiríkur Jónsson
0706-96 94 93
stall.lysegarden@telia.com

Kassör
Ewa Aspebrant
0706-82 21 30
ewa.aspebrant@hotmail.com

Sekreterare
Annette Richthoff
0738-11 37 36
annetteri@outlook.com

Ledamot
Pernilla Johansson
0761-88 82 75
pernillajohansson1992@gmail.com

Ledamot
Fifi Sofia Axelsson
0700-50 40 31
fifi.axelsson@gmail.com

Ledamot
Moa Bjerhem Viklund
0702-73 65 59
bjerhem@hotmail.com

 

Valberedning
Lena Jónsson Engström (sammankallande)
0705-75 73 92

Gunilla Holm

 

 

Vet du ej vem du ska mejla?
Vår samlingsepost är ishastvakur@gmail.com 

Postadress till Vakur:
Islandshästföreningen Vakur 
c/o Ewa Aspebrant
Nolby 2990
442 96 Kode

Mail:
ishastvakur@gmail.com

Bankgiro:
450-9717